TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Stipendijas un studiju iespējas Vācijā

logo daad 

Vācijas Akadēmiskā Apmaiņas dienesta (DAAD) stipendijas

DAAD piešķir dažādas studiju un pētniecības stipendijas absolventiem, doktorantiem, augstskolu pasniedzējiem un pētniekiem, kuri vēlas doties uz Vāciju studiju vai pētniecības nolūkos.

Stipendiju datubāze (angļu valodā) >>

Stipendiju datubāze (vācu valodā) >>

 

Starptautiskā Parlamenta stipendija

Politikā ieinteresētiem jauniešiem ar augstāko izglītību ir iespēja pieteikties Starptautiskajai Parlamenta stipendijai no 1. marta līdz 31. jūlijam un strādāt Bundestāga deputātes vai deputāta birojā.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 30. jūnijs

Lasīt vairāk (latviešu valodā) >>

 

Vācijas Vides fonda stipendijas

Vācijas Vides fonds jauno speciālistu tālākizglītībai piedāvā augstskolu absolventiem stipendijas vides aizsardzības jomā. Stipendiju programmas mērķis ir aktuālu vides pētniecības tēmu izstrāde un vides situācijas uzlabošanas veicināšana Latvijā vai Vācijā, kā arī starptautisku sadarbības kontaktu veidošana.

Pieteikšanās termiņš: 01.08.2019

Lasīt vairāk (latviešu valodā) >>

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

 

Heinriha Bella fonda stipendijas

Heinriha Bella fonds katru gadu piešķir ap 1000 stipendijām studentiem un doktotantiem visos studiju virzienos. No stipendiātiem tiek sagaidīti izcili studiju un zinātniskie sasniegumi, iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs, interese par politiku, kā arī pastiprināta interese par fonda pamatvērtībām: ekoloģija un ilgtspēja, demokrātija un cilvēltiesības, pašnoteikšānās un taisnīgums.

Pieteikšanās tiek izsludināta divas reizes gadā. Pieņemti tiek tikai elektroniskie pieteikumi.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 1. marts un 1. septembris

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Copernicus - stipendijas tieslietu, ekonomikas, sociālo un humanitāro zinātņu klātienes nodaļas studentiem

Copernicus e.V. ir studentu biedrība, kas katru semestri piešķir stipendijas Austrumeiropas, Centrāleiropas un Centrālāzijas valstu studentiem. Finansējums paredzēts apm. 6 mēnešu laika periodam.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 1. marts un 1. septembris

Lasīt vairāk (latviešu valodā) >

 

 

Berlīnes parlamenta studiju stipendija

Berlīnes parlaments piešķir stipendijas visu studiju virzienu absolventiem un doktorantiem no Francijas, Lielbritānijas, ASV un postpadomju valstīm, kuri vēlas apmeklēt Berlīnes pētniecības iestādes.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 15. decembris

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Rozas Luksemburgas fonds

Rozas Luksemburgas fonds no Ārlietu ministrijas līdzekļiem piešķir stipendijas ārzemju studentiem, kuri dodas studēt uz Vāciju.

Pieteikšanās termiņi: katra gada 1. aprīlis un 1. oktobris

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

       

Frīdriha Eberta fonds

Frīdriha Eberta fonds piešķirs finansējumu vācu un citu valstu bakalaura, maģistra, kā arī doktorantūras visu specialitāšu studentiem.

Pieteikšanās termiņi pamatstudijām Vācijā studējošajiem: katra gada 31. aprīlis un 31. oktobris.

Pieteikšanās termiņi pamatstudijām ārvalstīs studējošajiem: katra gada 31. maijs un 30. novembris

Pieteikšanās termiņi doktorantūrai: jebkurā laikā

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fonda finansējums paredzēts aktīviem jauniem cilvēkiem, lai atbalstītu mērķtiecīgas studijas un palīdzētu viņiem sagatavoties darbam valsts un sabiedrības labā, īpaši zinātnē un ekonomikā, politikā un vadībā, mediju un kultūras zinātnēs, kā arī starptautiskās organizācijās.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 15. janvāris un 15. jūlijs

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>


Frīdriha Naumana fonds

Frīdriha Naumana fonds talantīgiem Vācijas un citu valstu studentiem un doktorantiem izsniedz studiju un doktorantūras stipendijas.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 30. aprīlis un 31. oktobris

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Katoļu Akadēmiskais Ārzemnieku Dienests (KAAD)

Austrumeiropas programma paredzēta kā aicinājuma programma sadarbībā ar partneriestādēm un parasti atbalsta īsākas uzturēšanās Vācijā studiju vai pētniecības laikā. Stipendijas paredzētas kandidātiem no Centrāleiropas, Austrumeiropas, Dienvideiropas, Kaukāza un Centrālāzijas ar labām vācu valodas zināšanām un katoļu konfesiju (izņēmuma gadījumā var būt arī cita konfesija, ja vien kandidātu iesaka partneri no katoļu konfesijas). 

Pieteikšanās termiņš: katra gada 15. janvāris un 30. jūnijs

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

 

Alfrēda Tefera fonds F.V.S.

Finansējums paredzēts studentiem no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kuri vēlas pabeigt studijas (neskaitot bakalauru), doktorantūru, aspirantūru vai zinātnisku projektu, finansējums pēdējam studiju gadam. Pieteikties aicināti studenti un doktoranti no humanitārajām un sociālajām zinātnēm, no mākslas un mūzikas virziena, kā arī no arhitektūras, lauksaimniecības un meža zinātnēm.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Roberta Boša fonds

Roberta Boša fonds piešķir stipendiju „Eiropas robežšķērsotāji un kaimiņi”

Roberta Boša fonds sadarbībā ar Berlīnes literāro kolokviju atbalsta autorus, kuri gatavo sižetus publikācijām vācu valodā, kas varētu būt interesanti plašam sabiedrības lokam Centrāleiropā, Austrumeiropā, Dienvideiropā vai Ziemeļāfrikā.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 31. marts un 31. oktobris 

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Hermana Nīrmana labdarības fonds un Jūlija Maksimiliāna Vircburgas universitāte

Hermana Nīrmana labdarības fonds sadarbībā ar Jūlija Maksimiliāna Vircburgas universitāti piešķir Ģermānistikas stipendijas īpaši kvalificētiem ārzemju ģermānistiem, t.sk. arī Baltijas valstu ģermānistiem. Tiek finansētas uzturēšanās izmaksas studiju laikā studijām un tālākizglītībai Vircburgas Universitātes Vācu filoloģijas institūtā. Stipendiju iespējams saņemt studijām vai doktorantūrai, kā arī pēc absolvēšanas vai doktorantūras pabeigšanas.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 1. decembris

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Prof. Joahima Lenca fonds

Tehnisko studiju virzienu absolventiem no Centrāleiropas, Austrumeiropas un Krievijas ir iespēja pieteikties prof. Joahima Lenca fonda stipendijai „Jaunatne veido Eiropu”, kas finansē darba praksi vācu uzņēmumā un divpusējus projektus inženierzinātnēs.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk (vācu valodā) >> 

Bavārijas atbalsta iniciatīva Vācijas skolām ārzemēs un Vācijas partnerskolām (BayBIDS)

BayBIDS nākamajam akadēmiskajam gadam 2018/19 piešķir stipendijas absolventiem no vācu skolām ārzemēs un no Vācijas partnerskolām, kurās tiek mācīta vācu valoda, kuri 2018/19 rudens semestrī vēlas uzsākt studijas kādā Bavārijas universitātē vai lietišķo zinātņu universitātē.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 30. jūnijs

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Hannoveres Filozofijas pētniecības institūta stipendijas

Hannoveres Filozofijas pētniecības institūts piešķir divas stipendijas zinātniskajam darbam laikā no 2019. g. 1. oktobra līdz 2020. g. 31. jūlijam. Finansējums paredzēts filozofijas, humanitāro zinātņu vai sociālo zinātņu jomas pētniekiem, kuri vēlas īstenot promocijas vai habilitācijas projektu radošā, starpdisciplinārā un starptautiskā.

Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 15. marts

Lasīt vairāk vācu valodā >> vai angļu valodā >>

Diseldorfas Starptautiskās komunikācijas institūts

Diseldorfas Starptautiskās komunikācijas institūts izsniedz stipendijas mācībspēkiem un vācu valodas apguvējiem profesionālām apmācībām un vasaras valodu kursiem vācu valodā un biznesa vācu valodā. Mērķis ir veicināt vācu valodas apguvi un starptautisko komunikāciju. 

2017. gadam ir paredzētas trīs stipendijas, kuras var izmantot profesionālajām apmācībām jūlijā, augustā vai septembrī vai arī valodu kursiem septembrī.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 31. maijs

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Vācijas Ekonomikas fonds

Stipendijas piedāvā Klausa Murmana (Klaus Murmann) studiju fonds, kas ir daļa no Vācijas Ekonomikas fonda. Visas Klausa Murmana fonda stipendijas tiek finansētas no Vācijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) līdzekļiem, tādēļ stipendijas tiek aprēķinātas pēc IZM vadlīnijām. 

Stipendiju var saņemt studenti un doktoranti, kas ir sabiedriski aktīvi un kas vēlas kļūt par uzņēmējiem.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 15. janvāris - 7. maijs

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

 

Mihaela Zukova fonda Marionas Dēnhofas stipendiju programma – dabas aizstāvībai

Mihaela Zukova fondā darbojas Marionas Dēnhofas stipendiju finansēšanas programma. Tā īpaši pievēršas vides lietu žurnālistikai, ekoloģijas jautājumiem politikā un ilgtspējīgai attīstībai, lai šajās jomās sekmētu informētību un domu apmaiņu. Marionas Dēnhofas programmas atbalsts pienākas personām un organizācijām, kuras strādā minētajās jomās valstīs, kas savulaik bija iekļautas Padomju Savienībā. Šai programmā ir paredzētas stipendijas pēcdiploma programmu studentiem, kam jau ir darba pieredze.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 1. janvāris un 1. jūlijs

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

 

Hamburgas Universitāte

Lai atbalstītu savās nozarēs izcilību sasniegušus un starptautiskā līmenī aktīvus ārzemju studentus, Hamburgas Universitāte uztur stipendiju programmu, kas domāta personām, kuras jau guvušas vērā ņemamus panākumus. Šo nopelnu stipendiju saņēmēji var visā pilnībā pievērsties mācībām un tā vēl labāk izkopt savas zināšanas un prasmes.

Pieteikšanās termiņš: katra gada 15. aprīlis un 15. oktobris

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

 

Hamburgas Lietišķo zinātņu augstskola

Hamburgas Lietišķo zinātņu augstskola piešķir nopelnu stipendijas  ārzemju bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem. Stipendija tiek finansēta no Hanzas pilsētas Hamburgas līdzekļiem. 

Pieteikšanās termiņš: 30.09.2018.

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

 

Hesenes advokatūras fonds

Mērķis, ko izvirzījis Hesenes advokatūras fonds, ir atbalstīt ar stipendijām ārzemju juristus, kas ieradušies Vācijā iegūt papildu kvalifikāciju, bet pēc tam gatavojas atgriezties savā dzimtenē. Ja kandidātam uz stipendiju ir kādas ciešākas saiknes ar Hesenes federālo zemi, tās iestādēm un Hesenes advokatūru, tas tiks uzskatīts par priekšrocību.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

 

YOU.PA – Jaunatnes potenciāla akadēmija

YOU.PA ir mācību programma, ko uztur Oto Bēnekes fonds. Tās mērķauditorija ir 18 līdz 28 gadus veci jaunieši no Čehijas, Horvātijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Polijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas, kuri aktīvi iesaistījušies darbā ar minoritātēm. Kandidātiem ir vajadzīgs interneta pieslēgums, kā arī pietiekami laba datoru lietošanas un vācu valodas prasme. Programmas dalībnieki var izmēģināt un apgūt dažādas individuālas iespējas un profesionālus skatpunktus. Trijos apmācības moduļos ir apvienotas zinības un paņēmieni, kas ir noderīgi darbā ar jauniešiem un izglītības nozarē. Programmas mērķis ir sekmēt tādu organizāciju darbu, kas strādā ar vāciešiem kā minoritāti Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs.

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

 

Vācijas Izglītības un zinātnes ministrijas studentu un pētnieku stipendiju ceļvedis

Stipendiju programmu ceļvedis, ko uztur Vācijas Izglītības un zinātnes ministrija, ir interaktīvs līdzeklis, ar ko var pēc dažādiem kritērijiem atrast sev piemērotu stipendiju. Apjomīgajā datubāzē stipendijas ir sakārtotas un apskatāmas pēc dažādām pazīmēm – izglītības līmeņa, studiju virziena un ģeogrāfiskā reģiona. Ceļvedis ir centrālais informācijas punkts, kurā varat uzzināt par Vācijas federālajām un starptautiskajām stipendijām gan valsts, gan privātajā sektorā.

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Studiju iespējas

Augstskolas Vācijā

Plašāka informācija vācu valodā