TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


PROJEKTI 2018

kultur
 
Divi projekti valodniecības un kultūras zinātnēs

 


Starptautiskā un starpdisciplinārā konference "Valodu un kultūru kontakti Baltijas jūras reģionā" (Rīgā, 20.09.-22.09.2018.)

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Bambergas Universitātes Matiasa Krāmera Valodu apguves un daudzvalodības vēstures biedrību


Uz korpusa un lietojuma analīzi balstīts pētījums par sengrieķu valodu - no arhaiskā perioda līdz koinē grieķu valodai

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Leipcigas UniversitātiĶelnes UniversitātiViļņas Universitāti un Tartu Universitāti


 

Nature Science
 
Četri projekti matemātikā un dabaszinātnēs

 


Mērīšanas metodes šķidros metālos

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Drēzdenes-Rozendorfas Helmholca centru


Mūsdienu tendences cietu ķermeņu KMR spektroskopijā un spina dinamika: nesagraujošu polarizācijas paņēmienu meklējumi

Projekta īstenotāji: Viļņas Universitāte sadarbībā ar Darmštates Tehnisko universitāti


Sinaptiska un dendrītiska disfunkcija Alcheimera slimībā: Datorizētas un eksperimentālās neirozinātnes perspektīvas, lai izprastu neirodeģeneratīvo procesu dinamiku

Projekta īstenotāji: Lietuvas Veselības zinātņu universitāte sadarbībā ar Justa Lībiga universitāti Gīsenē


Sakaru defektu identifikācija Si-SiO2 sistēmā un tās modifikācija ar lāzera starojumu

Projekta īstenotāji: Tallinas Universitāte sadarbībā ar Jīlihas Pētniecības centru un Rīgas Tehnisko universitāti


 

eco
 
Pieci projekti tieslietu, ekonomikas un sociālajās zinātnēs

 


Nacionālo konstitucionālo garantiju nozīme darījumdarbības brīvības aizsardzībā - Lietuvas un Vācijas piemērs

Projekta īstenotāji: Viļņas Universitāte sadarbībā ar Rēgensburgas Universitāti


IX Tiesību vēsturnieku diena Baltijas jūras reģionā "Tiesības un ekonomika pilsētā un laukos"

Projekta īstenotāji: Tartu Universitāte sadarbībā ar Maksa Planka Eiropas tiesību vēstures institūtuGētes Universitāti FrankfurtēJūliusa Maksimiliāna Vircburgas universitātiErnsta Morica Arnta Greifsvaldes UniversitātiKristiāna Albrehta Ķīles UniversitātiHamburgas UniversitātiBonnas UniversitātiFreiburgas UniversitātiĶelnes UniversitātiLatvijas Universitāti un Vītauta Dižā Universitāti Lietuvā


Digitālā transformācija Vācijā un Igaunijā - sadarbības mācīšanās pieredze Tallinas Tehniskajā universitātē un Konstances Universitātē

Projekta īstenotāji: Tallinas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Konstances Universitāti


CompEPart - E dalība vietējās pašvaldībās: salīdzinošās sistēmas izveide

Projekta īstenotāji: Klaipēdas Universitāte sadarbībā ar Harcas Lietišķo zinātņu augstskolu, Latvijas Universitāti un Tallinas Tehnisko universitāti


Apzinot neformalitāti DA un ZA Eiropā: Antropoloģiski skatījumi

Projekta īstenotāji: Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Maksa Planka Etnoloģijas pētniecības institūtu un Latvijas Antropologu biedrību


 
Divi projekti medicīnā

Preklīnisko funkciju marķieru novērtēšana kreisajā ventrikulā un visnozīmīgāko un specifisko parametru noteikšana pacientiem ar asimptomātisku vidēji smagu/smagu aortas vai mitrālā vārstuļa deficītu

Projekta īstenotāji: Lietuvas Veselības zinātņu universitāte sadarbībā ar Vācijas Sirds centru Berlīnē


Starpdisciplinārā pieeja, lai uzlabotu sliktas pastorālās aprūpes kvalitāti hroniski slimiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem

Projekta īstenotāji: Lietuvas Veselības zinātņu universitāte sadarbībā ar Vitenes/Herdekes Universitāti, Minhenes Tehnisko universitāti un Tartu Veselības aprūpes koledžu


 
Viens projekts mākslas, mūzikas un sporta zinātnēs

Muskuļu vājuma terapija: regulēšana ar mehāniskiem signāliem un kaloriju ierobežojumiem

Projekta īstenotāji: Lietuvas Sporta universitāte sadarbībā ar Minhenes Tehnisko universitāti


Image result for app
 
Seši starpdisciplināri projekti 

Kustību uztveres tehniku izmantošana nereālistisku animāciju uzlabošanai 

Projekta īstenotāji: Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte sadarbībā ar Ķelnes Mediju mākslas augstskolu


Strukturālo un sociālo izmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām

Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Harcas AugstskoluMikolas Romeris Universitāti Lietuvā un Tallinas Tehnoloģiju universitāti 


Sci-Bi: Transporta un loģistikas digitalizācija

Projekta īstenotāji: Transporta un sakaru institūts (Rīga) sadarbībā ar Magdeburgas Oto fon Gērikes UniversitātiFraunhofera InstitūtuRīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskoluViļņas Ģedimina Tehnisko universitāti Lietuvā un Tallinas Tehnoloģiju universitāti


Datizraces sasniegumi II: Starpdisciplināra pētniecība

Projekta īstenotāji: Klaipēdas Universitāte sadarbībā ar Vismāras Augstskolu, Šteinbeisas Augstskolu Berlīnē, Kauņas Tehnisko universitāti, Vītauta Dižā UniversitātiIzglītības un inovāciju pētniecības centru LatvijāTartu Universitāti, Tallinas Tehnisko universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Valsts tehnikumu un Rīgas Tehnisko universitāti


Baktēriju kontaktu skaitliskā modelēšana

Projekta īstenotāji: Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte sadarbībā ar Berlīnes Tehnisko universitāti


Ekonomiska modelēšana veselības aprūpē

Projekta īstenotāji: Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Greifsvaldes Universitāti, Vupertāles Universitāti un Dr. Olav Goetz - Veselības aprūpes simulācijas un konsultācijas (Leipcigā)