TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projektu konkurss

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju, no vienas puses, un Igauniju, Latviju un Lietuvu, no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Atbalstīti tiek projekti jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas u. c. 

Projektu konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā.

 

2018. gada 15. martā noslēdzās projektu konkursa 2. kārta. 

Projektu īstenošanas laiks: 01.06.2018 - 30.11.2018.

Kopā tika iesniegti 28 projektu pieteikumi, no kuriem 7 ir no Latvijas, 17 - no Lietuvas un 4 no Igaunijas.

Projektu sadalījums pa zinātnes nozarēm: 

Matemātika un dabaszinātnes: 5
Tieslietu, ekonomikas un sociālās zinātnes: 6
Mākslas, mūzikas un sporta zinātnes: 3
Inženierzinātnes: 3
Medicīna: 4
Starpdisciplināri: 7