TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs darbojas kā "Vācijas centrs" Baltijas valstīs, kura mērķis ir sekmēt zinātnisko un akadēmisko sadarbību starp Vāciju un Baltijas valstīm.

Vācijas Akadēmiskais apmaiņas dienests (DAAD) nodēvēja šo projektu par "Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju", tādējādi norādot, ka, neskatoties uz biroja atrašanās vietu Rīgā, ilgtermiņā tiktu iesaistīta arī Lietuva un Igaunija. Termins “birojs” (vāciski „Kontor”) nosaukumā izvēlēts tādēļ, ka tas nāk no Hanzas tirgotāju valodas, tādējādi atgādinot par Hanzas savienības laikā pastāvošajām ciešajām saiknēm starp Baltiju un Vāciju. Gan toreiz, gan tagade birojs ir ne tikai preču, bet arī ideju apmaiņas vieta. Ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja darbību tiek stiprināta vēsturiskā saikne starp Vāciju un Baltijas valstīm. Birojs piedāvā telpu tikšanās vietai un platformu apmaiņai. Par Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja priekšteci tiek uzskatīta Eirofakultāte. 

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja koncepts tika atbalstīts gan no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, gan no abu lielāko Rīgas universitāšu puses. 2004. gada jūlijā tika parakstīta vienošanās par Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja izveidi Rīgā. Tika noteikts, ka Augstskolu biroju kopīgi pārvaldīs trīs iestādes: DAAD, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. 2005. gada jūnijā svinīgās atklāšanas laikā kā ceturtais partneris Augstskolu birojam pievienojās Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Izglītības, zinātnes un kultūras ministrija, parakstot "Saprašanās memorandu par Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja mērķiem".

"Saprašanās memoranda" svinīgā parakstīšana (no kreisās: Latvijas Universitātes rektors prof. Lācis, DAAD ģenerālsekretārs Dr. Bode, ministrs prof. Dr. Dr. Metelmann und Rīgas Tehniskās universitātes rektors prof. Knēts)

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā iesaistītās institūcijas:

 
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ir ne tikai zinātnieku, bet arīdzan visdažādāko jomu interesentu tikšanās vieta. Šajos desmit gados Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar vieslekcijām ir veicinājis zinātnisko sadarbību starp Vācijas un Baltijas valstu zinātniskajām institūcijām.
 
Kopš 2010. gada divreiz gadā notiek projektu konkurss. Lai izvērtētu visdažādāko zinātnes nozaru projektu pieteikumus, tika ievēlēta Zinātniskā padome, kurā darbojas augstskolu pasniedzēji no Vācijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.
 
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs piedāvā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas studentiem, zinātniekiem un citiem interesentiem dažāda veida izglītojošus pasākumus par aktuālām ar Vāciju un Eiropas Savienību saistītām tēmām. Tā ir arī tikšanās vieta zinātniekiem un politikas, biznesa un citu jomu profesionāļiem, kurā viņi var dalīties pieredzē un iepazīstināt plašāku sabiedrību ar savām jaunākajām atziņām, kā arī diskutēt par tām. Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja organizētie pasākumi ir iecienīti, jo īpaši tematiskie vakari. Šajos pasākumos liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai ar vieslekcijām uzstātos vācu vieslektors un vismaz viens vieslektors no Baltijas, tādējādi apskatot tematu no dažādiem skatupunktiem un sniedzot dažādus viedokļus. 10 gadu laikā ir noorganizēti vairāk nekā 150 pasākumi ar vairāk nekā 6000 dalībnieku.
 
Pārliecinoši var teikt, ka arī turpmākajos gados Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja paspārnē sadarbība starp Vāciju un trim Baltijas valstīm turpinās nostiprināties un attīstīties.  
 
Augstskolu birojs ir atvērts sadarbības piedāvājumiem no akadēmiskām un zinātniskām institūcijām Baltijas valstīs, kas darbojas vai vēlas darboties augstskolu sadarbības un akadēmiskās apmaiņas jomā starp Vāciju un Baltijas valstīm un vēlas ielūgt vieslektorus no Vācijas, lai veicinātu akadēmisko un zinātnisko sadarbību starp Vāciju un Baltijas valstīm. Priecāsimies gan par jaunām iniciatīvām, gan arī interesi no iespējamo sponsoru puses, kas vēlētos kļūt par mūsu stratēģiskajiem partneriem biroja darbības tālākai pilnveidei.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja darbību finansē Vācijas Akadēmiskais apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu Ministrijas līdzekļiem, Latvijas UniversitāteRīgas Tehniskā Universitāte un Vācijas federālās zemes Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Izglītības, zinātnes un kultūras ministrija.