TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Noderīgi resursi

Brāļu Grimmu vācu valodas vārdnīca


  • Ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstu izdotais rakstu krājums "The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations" (Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās) tapis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā (LU SPPI) grāmatas redaktora Nila Muižnieka vadībā. Krājumā apkopoti raksti par Latvijas attēlojumu Krievijas vēstures naratīvā (historiogrāfijā, mācību grāmatās, dokumentālajās filmās), kā arī analīze par vēstures „dialogiem” divpusējās attiecībās un starptautiskajās institūcijās. Autori ir LU SZF mācībspēki un doktoranti.

Ar grāmatu varat iepazīties šeit


  • "Eiropas tiesību pamattermini" ("Grundwortschatz Europarecht" / "Basic vocabulary of European Union law") krājumā ir atrodami svarīgākie Eiropas Savienības dibināšanas līgumu un sekundāro tiesību aktu, kā arī tiesību dogmātikas jēdzieni. Šis pamatterminu krājums ir radīts, lai atvieglotu vienkāršu, bet precīzu multilingvālu komunikāciju. Tulkojums latviešu valodā galvenokārt vadās pēc kontinentālās Eiropas tiesību terminoloģijas, cenšoties novērst pāpratumus, kas var rasties, veicot tulkojumu no angļu valodas. Atsevišķos gadījumos būtiskas atšķirības tulkojumos ir paskaidrotas atsaucēs.

"Eiropas tiesību pamattermini" ir projekts, ko kopīgi izstrādāja Thomas Schmitz (terminoloģija vācu un angļu valodā, redakcija), Kaspars Gailītis, Jūlija Kolomijceva, Kristīna Krasta, Ieva Vanaga un Līga Ziediņa (terminoloģija latviešu valodā). Šis krājums tika izstrādāts 2008./2009. gadā Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta ietvaros. 2010. gadā krājums tika pilnveidots un aktualizēts. Otrajā izdevumā ir ņemtas vērā daudzas izmaiņas un jauninājumi, kas ir izdarīti ar Lisabonas Līgumu. Darbam ar vecākiem tekstiem joprojām ir pieejams pirmais izdevums.

Schmitz (red.), Eiropastiesību (2. izdevums, 2010) (de-en-lv, en-de-lv, lv-de-en)

Darbam ar vecākiem tekstiem skat.: Schmitz (red.), Eiropas tiesību pamattermini (1. izdevums, 2009)