Wie viele Augen hat ein Hund?
Ihre E-Mailadresse:
Betreff:
Text:

altalt alt alt 

 + 371 67286033

 + 371 67217859

  hochschulkontor@lu.lv

  Kaļķu iela 1 - 404, Rīga, LV-1658DELVENEELT

Pažangus duomenų išgavimas

Projekto laikotarpis 

15.06.2017 – 15.12.2017

Projekto dalyviai – valstybės ir institucijos 

Klaipėdos universitetas, Klaipėda, Lietuva

Hochschule Wismar, Wismar, Vokietija

Steinbeis Hochschule Berlin in Wismar, Wismar, Vokietija 

Kauno Technologijos universitetas, Kaunas, Lietuva 

Centre for Innovation and Education Research (Ugdymo inovacijų ir tyrimų centras), Ryga, Latvija  

Tartu universitetas, Tartu, Estija

Projekto tikslas 

Siūlomas projektas yra mokslinės – tiriamosios veiklos rezultatų pristatymo bei mokslinio renginio projekto tema organizavimo derinys. Projektas skirtas tarpdisciplininei diskusijai duomenų išgavimo tema inicijavimui skatinant socio-techninį požiūrį į duomenų išgavimo technologijas.

Duomenų išgavimo technologijų, metodų, metodikų, būdų ir priemonių klausimai yra nepakankamai aptarti Baltijos šalyse. Siūlomas projektas siekia užpildyti šią spragą prisidedant prie pažangaus duomenų išgavimo mokslinių tyrimų ir plečiant šį lauką tarpdisciplininiu požiūriu. Siūlomas projektas suteiks galimybę mokslininkams, dirbantiems šioje srityje, bendradarbiauti tinkle ir keistis idėjomis bei patirtimi.

Platesnis siūlomo projekto tikslas yra parodyti duomenų išgavimo technologijų efektyvumą bei svarbą švietimo, ekonomikos ir inžinerijos srityse. Projekto partneriai turi mokslinį įdirbį duomenų išgavimo srityje. Jų mokslinės-tiriamosios veiklos įžvalgos bus pristatytos aukšto lygio mokslinėse publikacijose bei mokslo renginiuose.  Projekto rėmuose organizuoti renginiai bei mokslinės-tiriamosios veiklos rezultatų pristatymas paskatins tolesnį Baltijos šalių ir Vokietijos partnerių  bendradarbiavimą bei technologijų perdavimą (Horizon 2020 ir kitose mokslinių tyrimų programose). 

Tiesioginės ir netiesioginės projekto tikslinės grupės bei įtrauktų dalyvių skaičius

Tiesioginės tikslinės grupės:

Klaipėdos universiteto akademinis personalas ir studentai (apie 40 žmonių), Kauno Technologijos universiteto akademinis personalas (4 žmonės)

Hochschule Wismar  akademinis personalas ir studentai (apie 40 žmonių).

Dalyviai iš aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų organizacijų, verslo sektoriaus ir pan.  yra sveikintini. Tikslinė grupė yra mokslininkai, inžinieriai, ekonomistai, verslininkai, IKT specialistai ir studentai.

Planuojama gauti apie 20 paraiškų pristatymams seminarų metu ir 20 straipsnių;  priimti maždaug 10 pristatymų ir 10 straipsnių. Be to, planuojama priimti 40 klausytojų be publikacijų.  Seminaro metu bus skaitomi 2 plenariniai pranešimai (Andreas Ahrens (Hochschule Wismar, Germany), Ojaras Purvinis (Kaunas University of Technology, Lithuania).  

Netiesioginės tikslinės grupės: 

Akademinis personalas (15 asmenys), taip pat doktorantai (9 asmenys) ir magistro stiudijų  studentai (12 asmenys); 

IKT pramonės ir verslo sektoriaus darbuotojai (10 asmenys) ir klientai (25 žmonės) 

Pagrindinės projekto veiklos ir jų įgyvendinimo vieta 

 

1. Preliminarus apsikeitimas informacija pažangaus duomenų išgavimo tema, diskusija apie duomenų išgavimo metodologijas (Dalyvauja visi projekto partneriai. Komunikavimas per internetą).

2. Klaipėdos universiteto, Tartu universiteto, Centre for Education and Innovation Research akademinio personal trumpalaikis vizitas į Hochschule Wismar. Dalyvavimas seminare ir diskusijoje. 

3. Modelio sukūrimas (Klaipėdos universitetas)

4. Hoschule Wismar, Steinbeis Hochschule Berlin, Centre for Education and Innovation Research ir Tartu universiteto akademinio personalo vizitas į Klaipėdos universitetą. Paskaita/seminaras. 

5. Eksperimentinis duomenų apdorojimas ir analizė (internetinė komunikacija tarp visų projekto partnerių)

6. Bendrų mokslinių publikacijų parengimas ir pateikimas (dalyvauja visi projekto partneriai. Komunikacija internetu).

7. Projekto finalinės ataskaitos rengimas (Klaipėdos universitetas, dalyvaujant visiems partneriams. Komunikacija internetu). 

Projekto vieši renginiai ir jų data

 

2017 m. Rugsėjo 22 d. 9.00 – 14.30 val. Seminaras Hochschule Wismar, Germany

2017 m. Spalio mėn. 24 d. 9.00 – 14.30 val. 

Seminaras Klaipėdos universitete (Lietuva)

scroll back to top