TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Cover Title Authors Rating Hits Status
no-img_eng.png Title: Perspectives in Business Informatics Research. 10th International Conference, BIR 2011, Associated Workshops and Doctoral Consortium, Riga, Lativa, October 6-8, 2011. Local Proceedings Authors: Bengt Wangler (Herausgeber), Renate Strazdina (Herausgeber), Laila Niedrite (Herausgeber) Rating: 0 Hits: 367 Status: Available
no-img_eng.png Title: Dzīvesstāsts, metode un prakse - sociālo zinātņu datu žanrs starp zinātniskuma prasībām un praktiskajām iespējām, un kā objektīvā hermeneitika var kalpot tām abām Authors: Dr. Tomass Loers Rating: 0 Hits: 372 Status: Available
no-img_eng.png Title: Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā. Starptautiska zinātniska konference, Rīga-Ērgļi, 2013. gada 14.-16. marts. Tēzes Authors: Starptautiska zinātniska konference Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs Rating: 0 Hits: 399 Status: Available
no-img_eng.png Title: Juridiskā zinātne. Latvijas Universitātes žurnāls. Nr. 7. = Law. Journal of the University of Latvia. No. 7. Authors: Jānis Lazdiņš (Herausgeber) Rating: 0 Hits: 400 Status: Available
no-img_eng.png Title: Intelligent Educational Systems and Technology-enhanced Learning. 3rd International Workshop, INTEL-EDU 2012 (Riga, Latvia, October 10, 2012). Workshop Proceedings Authors: Leonids Novickis (Herausgeber), Janis Grundspenkins (Herausgeber) Rating: 0 Hits: 401 Status: Available
no-img_eng.png Title: Eiropas Savienības tiesības. 2 daļa. Materiālās tiesības Authors: Christoph Schewe (Herausgeber) Rating: 0 Hits: 402 Status: Available
no-img_eng.png Title: Kāzusi un mācību materiāli Eiropas Savienības tiesībās. Kāzusi un to risinājumi, tiesu prakses pārskats, vispārīgi mācību materiāli par Eiropas Savienības tiesībām un mācību materiāli par Eiropas iekš Authors: Thomas Schmitz Rating: 0 Hits: 402 Status: Available
no-img_eng.png Title: Piezīmes par teātri. Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības Authors: Jākobs Mihaels Reinholds Lencs (Jakob Michael Reinhold Lenz) Rating: 0 Hits: 403 Status: Available
no-img_eng.png Title: International Business - Baltic Business Development. Tallin 2013 Authors: Wolfgang Kersten (Herausgeber), Urve Venesaar, Gunnar Prause Rating: 0 Hits: 403 Status: Available
no-img_eng.png Title: Tagadnes krīze un filosofijas atbildība. Transcendentālpragmatika. Galējais pamatojums. Ētika Authors: Vitorio Hesle / Vittorio Hösle Rating: 0 Hits: 403 Status: Available
Please past text to modal