Wie viele Augen hat ein Hund?
Ihre E-Mailadresse:
Betreff:
Text:

altalt alt alt 

 + 371 67286033

 + 371 67217859

  hochschulkontor@lu.lv

  Kaļķu iela 1 - 404, Rīga, LV-1658DELVENEELT

Balti-Saksa Kõrgkoolide büroo kuulutab välja 2017. aasta projektikonkursi 


Balti-Saksa Kõrgkoolide büroo toetab projekte, mis edendavad teaduskoostööd ühelt poolt Saksamaa ja teiselt poolt Eesti, Läti ja Leedu vahel, ning tõhustavad teaduskoostööd Balti riikide vahel. Toetatakse kõigi teadusvaldkondade projekte, millel võib olla kõige erinevam vorm, näiteks temaatilised külalisloengud ja seminarid, uurimisprojektid, konverentsid, publikatsioonid jne. 

Konkursil osalemise tingimused:

- Projekti esitaja peab esindama Eesti, Läti või Leedu kõrgharidusasutust või teadusasutust.

- Projekti esitaja peab projektis tegema koostööd partneriga Saksamaalt, kes esindab riiklikku või riiklikult tunnustatud kõrgkooli või teadusasutust. Projekti võib kaasata ka muid partnereid Saksamaalt ja Balti riikidest.

- Projekt peab tõhustama kõrghariduse ja teaduse kvaliteeti Eestis, Lätis ja/või Leedus, samuti jätkusuutlikku teaduskoostööd Saksamaaga. Eelistatakse projekte, mille elluviimisse on kaasatud kõik kolm Balti riiki.

- Projekti elluviimiseks eraldatakse kuni 5000 eurot. Kui on esitatud hea põhjendus ja projekt on eriti kvaliteetne, siis erandjuhtudel on võimalik projekti elluviimiseks saada ka suuremat rahalist toetust.

Projektikonkursi juhised 

Projektide esitamise tähtajad: 

- kuni 17.10.2016: projekti peab ellu viima ajavahemikul 15.01.2017–15.11.2017.

- kuni 15.03.2017: projekti peab ellu viima ajavahemikul 15.06.2017–15.12.2017.

Esitatavad dokumendid: 

1. Projektitaotlus

2. Rahastamiskava

3. Saksamaa partneri kinnitus koostööprojektis osalemise kohta 

TÄHELEPANU! Projektitaotlus ja rahastamiskava peavad olema esitatud saksa keeles koos projekti kokkuvõttega inglise keeles või inglise keeles koos projekti kokkuvõttega saksa keeles, kasutades vormi „Projektitaotluse vorm 2017 saksa keeles” või „Projektitaotluse vorm 2017 inglise keeles”. Puudulikult esitatud projektitaotlusi läbi ei vaadata.

Esitatavate dokumentide vormid ja projektikonkursi juhised: http://hochschulkontor.lv/en/projects/64

Projektide hindamine:

Otsuse projektide toetamise kohta teeb Balti-Saksa Kõrgkoolide büroo juhatuse poolt moodustatud komisjon, mis koosneb Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa teadlastest. Projektitaotluste esitajaid teavitatakse komisjoni otsusest kirjalikult niipea kui võimalik.

Täpsem teave ja nõu:

Tel 00 371 6728 6033, e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

scroll back to top