TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Cover Title Authors Rating Hits Status
no-img_eng.png Title: Perspectives in Business Informatics Research. 10th International Conference, BIR 2011, Associated Workshops and Doctoral Consortium, Riga, Lativa, October 6-8, 2011. Local Proceedings Authors: Bengt Wangler (Herausgeber), Renate Strazdina (Herausgeber), Laila Niedrite (Herausgeber) Rating: 0 Hits: 348 Status: Available
no-img_eng.png Title: Dzīvesstāsts, metode un prakse - sociālo zinātņu datu žanrs starp zinātniskuma prasībām un praktiskajām iespējām, un kā objektīvā hermeneitika var kalpot tām abām Authors: Dr. Tomass Loers Rating: 0 Hits: 349 Status: Available
no-img_eng.png Title: Kāzusi un mācību materiāli Eiropas Savienības tiesībās. Kāzusi un to risinājumi, tiesu prakses pārskats, vispārīgi mācību materiāli par Eiropas Savienības tiesībām un mācību materiāli par Eiropas iekš Authors: Thomas Schmitz Rating: 0 Hits: 373 Status: Available
no-img_eng.png Title: Eiropas Savienības tiesības. 1. daļa. Institucionālās tiesības Authors: Ģirta Strazdiņa, Kaspara Gailiša, Arņa Bukas, Christoph Schewe (Herausgeber) Rating: 0 Hits: 381 Status: Available
no-img_eng.png Title: Mis on ühist Gilgamešil ja geeniuurimisil? Käsitlusi kultuurist ja usundist Authors: Koostaja Reet Hiiemäe Rating: 0 Hits: 382 Status: Available
no-img_eng.png Title: Mūzikas terapija. Izglītība un pētniecība, pieredze un prakse. Zinātnisko rakstu krājums, 2014 Authors: Mirdza Paipare (Herausgeber) Rating: 0 Hits: 384 Status: Available
no-img_eng.png Title: Piezīmes par teātri. Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības Authors: Jākobs Mihaels Reinholds Lencs (Jakob Michael Reinhold Lenz) Rating: 0 Hits: 384 Status: Available
no-img_eng.png Title: Cilvēktiesības = Menschenrechte Authors: Matiass Kēnigs Rating: 0 Hits: 385 Status: Available
no-img_eng.png Title: Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā. Starptautiska zinātniska konference, Rīga-Ērgļi, 2013. gada 14.-16. marts. Tēzes Authors: Starptautiska zinātniska konference Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs Rating: 0 Hits: 386 Status: Available
no-img_eng.png Title: Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums = Wissensmanagement als Bedingung der Unternehmenstätigkeit. Authors: V. Voronovs. Tulk. I. Vingre, O. Lavriņenko, J. Stašāne Rating: 0 Hits: 386 Status: Available
Please past text to modal